Vatten & avlopp

Vi sköter allt från grävning av provhål samt projektering och ansökningshandlingar till färdig anläggning.
Vatten & AvloppVatten & Avlopp

Vatten & avlopp

När vi gräver avlopp sköter vi allt från grävning av provhål samt projektering och ansökningshandlingar till färdig anläggning.
Vatten borras oftast av en brunnsborrare, vi sköter grävningen från det borrade hålet in till fastighet.

Anslutning kommunalt vatten & avlopp

Kommunen ansvarar för vatten & avlopp till tomtgräns. Vid nybyggnation så ansluter vi till kommunalt vatten & avlopp vid er tomtgräns och upprättar kontakten med kommunen.

Befintlig vatten & avlopp (Kommunalt)

Byte av gammalt vatten & avlopp.
Inom tomtgränsen är det dock  fastighetsägarens skyldighet, får Er fastighet problem så kan vi tillhandahålla kontakt med kommunen för nyinstallation av vatten och avlopp.

Om fel uppstår innan tomtgränsen så är kommunen ansvarig att åtgärda fel.
Vatten & Avlopp - GenomskärningVatten & Avlopp - Genomskärning
Egen infiltration

Kontaktuppgifter


Markus Qvarnström
073-040 76 40
embab@embab.se