Dränering

Vi har 30 års erfarenhet av dränering och isolering av husgrunder.
DräneringDränering

Helhetslösning inom grunddränering

EMB AB erbjuder en helthetslösning till dig som kund. Oavsett om du vill ha fuktisolering, värmeisolering, laga sprickor i grunden eller putsa upp den så kan vi hjälpa dig. Vi använder alla de bästa metoderna på marknaden och besiktigar alltid din husgrund.  Vi kör även bort överblivet material såsom stenar, jord, lera m.m.
Dränering - GenomskärningDränering - Genomskärning
PordränPordrän

Material vid dränering

Vi använder oss av pordränskivan när vi dränerar husgrunder, Pordrän är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.
Helt enkelt det bästa alternativet.

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

Kontaktuppgifter


Markus Qvarnström
073-040 76 40
markus@embab.se