EMB AB i Uppsala

​​​​​​​Allt inom markarbeten

DräneringDränering

Dränering


EMB AB erbjuder en helhetslösning till dig som behöver dränering. Oavsett om du vill ha fuktisolering, värmeisolering, laga sprickor i grunden eller putsa upp den så kan vi hjälpa dig. Vi använder alla de bästa metoderna på marknaden och besiktigar alltid din husgrund.  Vi kör även bort överblivet material såsom stenar, jord, lera m.m.

Om oss

EMB AB är ett företag som mestadels utför grundisoleringar men även, husgrunder, vatten och avlopp, stensättning, schaktarbeten, poolgrävning samt snöröjning.
​​​​​​​Vi verkar mestadels i Uppsala, men har även projekt i hela Uppland samt Stockholm. Vi uppdaterar vår maskinpark regelbundet för miljöns bästa och arbetar bara med produkter som är miljögodkända.

ROT-avdrag

Viktigt att komma ihåg att ni kan utnyttja ROT-avdraget på våra tjänster.
Vi använder oss av Konsumentverkets  och Villaägarnas Riksförbunds RO-05 avtal

EMB AB arbetar efter en policy att alltid försöka lämna tomten i samma skick som den var när vi först kom dit.