Vad vi gör

Dränering

EMB AB erbjuder en helthetslösning till dig som kund. Oavsett om du vill ha fuktisolering, värmeisolering, laga sprickor i grunden eller putsa upp den så kan vi hjälpa dig. Vi använder alla de bästa metoderna på marknaden och besiktigar alltid din husgrund.

Platta på mark

När vi gör husgrunder schaktar vi grund, och vatten och avlopp och fyller upp till rätt nivåer, singlar och sätter grundelement samt armerar och gjuter.
Vid önskemål så installerar vi vattenburen golvärme i plattan.

Krypgrund

En krypgrund är en utveckling av den äldre torpargrunden. En krypgrund består ofta av albabalk.  Krypgrunden fungerar som fundament för huset som placeras på denna. En modern krypgrund skall vara minst 70 cm hög invändigt och var fullt inspekteringsbar.

Vatten & avlopp

När vi gräver avlopp sköter vi allt från grävning av provhål samt projektering och ansökningshandlingar till färdig anläggning.
Vatten borras oftast av en brunnsborrare, vi sköter grävningen från det borrade hålet in till fastighet.

Snöröjning

Vi erbjuder en snabb och effektiv snöröjning av gator, parkeringsplatser, kommunala inrättningar samt tak.
EMB sätter ansvarstagande och säkerhet i första rummet.