Nyheter
måndag, 6 mars, 2017

Under första kvartalet 2017 har EMB AB införskaffat en ny grävmaskin årsmodell 2017, nya transportfordon som går på AdBlue. Vi gör  allt för att  för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

fredag, 17 februari, 2017

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

fredag, 17 februari, 2017

EMBAB har investerat i en BOBCAT E10 med tillbehör, maskinen kommer främsta användas i den dagliga verksamheten, men även hyras ut till privatpersoner.
Bobcat E10 är en kraftfull maskin som kan användas för att gräva på stora ytor men även för att hacka loss betong med hjälp av hydralhammaren.

Om du vill hyra vår Bobcat,
ring 0730-40 76 40

Grunddränering

Vi har 30 års erfarenhet av dränering och isolering av husgrunder. EMB AB erbjuder en helthetslösning till dig som kund. Oavsett om du vill ha fuktisolering, värmeisolering, laga sprickor i grunden eller putsa upp den så kan vi hjälpa dig. Vi använder alla de bästa metoderna på marknaden och besiktigar alltid din husgrund.  Vi kör även bort överblivet material såsom stenar, jord, lera m.m.

Material vid dränering
Vi använder oss av pordränskivan när vi dränerar husgrunder, Pordrän är den fuktskyddade skivan, en värmeisolerande dräneringsskiva där cellerna är luftfyllda.
Helt enkelt det bästa alternativet.

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

Nyheter
måndag, 6 mars, 2017

Under första kvartalet 2017 har EMB AB införskaffat en ny grävmaskin årsmodell 2017, nya transportfordon som går på AdBlue. Vi gör  allt för att  för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

fredag, 17 februari, 2017

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

fredag, 17 februari, 2017

EMBAB har investerat i en BOBCAT E10 med tillbehör, maskinen kommer främsta användas i den dagliga verksamheten, men även hyras ut till privatpersoner.
Bobcat E10 är en kraftfull maskin som kan användas för att gräva på stora ytor men även för att hacka loss betong med hjälp av hydralhammaren.

Om du vill hyra vår Bobcat,
ring 0730-40 76 40