Nyheter
måndag, 6 mars, 2017

Under första kvartalet 2017 har EMB AB införskaffat en ny grävmaskin årsmodell 2017, nya transportfordon som går på AdBlue. Vi gör  allt för att  för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

fredag, 17 februari, 2017

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

fredag, 17 februari, 2017

EMBAB har investerat i en BOBCAT E10 med tillbehör, maskinen kommer främsta användas i den dagliga verksamheten, men även hyras ut till privatpersoner.
Bobcat E10 är en kraftfull maskin som kan användas för att gräva på stora ytor men även för att hacka loss betong med hjälp av hydralhammaren.

Om du vill hyra vår Bobcat,
ring 0730-40 76 40

Välkommen till EMB AB – allt inom markarbeten

EMB AB är ett företag som mestadels utför grundisoleringar men även, husgrunder, vatten och avlopp, stensättning, schaktarbeten, poolgrävning samt snöröjning.  Vi verkar mestadels i Uppsala, men har även projekt i hela Uppland samt Stockholm. Vi uppdaterar vår maskinpark regelbundet för miljöns bästa och arbetar bara med produkter som är miljögodkända.

Viktigt att komma ihåg att ni kan utnyttja ROT-avdraget på våra tjänster.
Vi använder oss av Konsumentverkets  och Villaägarnas Riksförbunds RO-05 avtal

EMB AB arbetar efter en policy att alltid försöka lämna tomten i samma skick som den var när vi först kom dit.

FöreEfter

Besök gärna vårat bildgalleri för att se utförda jobb.

Ring oss så kommer vi ut till dig och ger en kostnadsfri konsultation för grundisolering (dränering)
Tfn: 0730-40 76 40

 

Nyheter
måndag, 6 mars, 2017

Under första kvartalet 2017 har EMB AB införskaffat en ny grävmaskin årsmodell 2017, nya transportfordon som går på AdBlue. Vi gör  allt för att  för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

fredag, 17 februari, 2017

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

fredag, 17 februari, 2017

EMBAB har investerat i en BOBCAT E10 med tillbehör, maskinen kommer främsta användas i den dagliga verksamheten, men även hyras ut till privatpersoner.
Bobcat E10 är en kraftfull maskin som kan användas för att gräva på stora ytor men även för att hacka loss betong med hjälp av hydralhammaren.

Om du vill hyra vår Bobcat,
ring 0730-40 76 40