Nyheter
måndag, 6 mars, 2017

Under första kvartalet 2017 har EMB AB införskaffat en ny grävmaskin årsmodell 2017, nya transportfordon som går på AdBlue. Vi gör  allt för att  för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

fredag, 17 februari, 2017

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

fredag, 17 februari, 2017

EMBAB har investerat i en BOBCAT E10 med tillbehör, maskinen kommer främsta användas i den dagliga verksamheten, men även hyras ut till privatpersoner.
Bobcat E10 är en kraftfull maskin som kan användas för att gräva på stora ytor men även för att hacka loss betong med hjälp av hydralhammaren.

Om du vill hyra vår Bobcat,
ring 0730-40 76 40

Vatten & avlopp

När vi gräver avlopp sköter vi allt från grävning av provhål samt projektering och ansökningshandlingar till färdig anläggning.
Vatten borras oftast av en brunnsborrare, vi sköter grävningen från det borrade hålet in till fastighet.

Anslutning kommunalt vatten & avlopp

Kommunen ansvarar för vatten & avlopp till tomtgräns. Vid nybyggnation så ansluter vi till kommunalt vatten & avlopp vid er tomtgräns och upprättar kontakten med kommunen.

Befintlig vatten & avlopp (Kommunalt)

Byte av gammalt vatten & avlopp.
Inom tomtgränsen är det dock  fastighetsägarens skyldighet, får Er fastighet problem så kan vi tillhandahålla kontakt med kommunen för nyinstallation av vatten och avlopp.

Om fel uppstår innan tomtgränsen så är kommunen ansvarig att åtgjärda fel.

Egen infiltration


Nyheter
måndag, 6 mars, 2017

Under första kvartalet 2017 har EMB AB införskaffat en ny grävmaskin årsmodell 2017, nya transportfordon som går på AdBlue. Vi gör  allt för att  för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

fredag, 17 februari, 2017

EMB AB jobbar i huvudsak med dräneringsskivan Pordrän, skivan som används till isolering, fuktskydd och dränering med en enda produkt.

fredag, 17 februari, 2017

EMBAB har investerat i en BOBCAT E10 med tillbehör, maskinen kommer främsta användas i den dagliga verksamheten, men även hyras ut till privatpersoner.
Bobcat E10 är en kraftfull maskin som kan användas för att gräva på stora ytor men även för att hacka loss betong med hjälp av hydralhammaren.

Om du vill hyra vår Bobcat,
ring 0730-40 76 40